Υγρά απόβλητα – Ιδιωτική κατοικία

Υγρά απόβλητα – Ιδιωτική κατοικία

Υγρά απόβλητα – Ιδιωτική κατοικία
Υγρά απόβλητα – Ιδιωτική κατοικία
Κατάλληλα Προϊόντα: 

Μεγάλες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μεγάλες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μεγάλες μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρ-των) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκατα-στάσεις κτλ

Κατηγορία: 
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σηπτικές δεξαμενές

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρ-των) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκατα-στάσεις κ.λπ.

Κατηγορία: 
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σηπτικές δεξαμενές

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – Aquatec

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – Aquatec

Μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρ-των) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκατα-στάσεις κ.λπ

Κατηγορία: 
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σηπτικές δεξαμενές

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr