Γενικές δεξαμενές

Γενικές δεξαμενές

Γενικές δεξαμενές

Λίγα Λόγια

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλές χρήσεις όπως αποθήκευση νερών βροχής για διάφορες χρήσεις με ή χωρίς επεξεργασία, αποθήκευση επεξεργασμένων λυμάτων από βιολογικό καθαρισμό για πότισμα ή άλλες χρήσεις.

Αναλυτικά